HIPNOZA

Je tehnika, s katero telo sprostimo in um umirimo. Lahko bi rekli, da gre za trenutno stanje zavesti, v katerem smo v globljem stiku s seboj. V tem okolju lahko spreminjamo praktično vse. Stanje, ki ga doživimo v hipnozi, je naše naravno stanje, pri katerem gre za občutek brezčasnosti in sprejemanje sebe in svoje lastne narave. Hipnoza se lahko uporablja tudi v terapevtske namene, saj omogoča spremembo na podzavestni ravni.

ČLOVEŠKA ZAVEST

Je stanje, v katerem smo zelo sugestibilni in dovzetni. Tako lahko zavest dvignemo na višjo vibracijsko raven, tam pa je mogoče delo s prepričanji, programi, vzorci, idejo, domišljijo in mislijo… Če dosežemo dobro oz. optimalno stanje, lahko tudi popravimo vzorce vseh tipov, pomagam skozi travmatične izkušnje ter delujem na osrednji, zavestni in podzavesti ravni, kjer imamo možnost spoznati sebe, svoj kritični faktor, ki nas omejuje, boli ali blokira.

orodja in tehnike

REGRESIJA

Gre za podoživljanje osebne preteklosti in je osebno potovanje v prejšnje življenje. Je postopek, skozi katerega imamo odprto možnost, kjer spoznamo samega sebe, svoje lastnosti. Gre za zavrnjeni ali potisnjeni del v podzavesti, zaradi katerega je lahko naše tuzemsko bivanje omejeno. V notranjosti duše lahko oživimo slike iz preteklosti in čustva, s katerimi se lahko sprejmemo in vzljubimo. Regresija je priložnost, da opustimo slabe izbire, s katerimi nismo zadovoljni ali si zadovoljstva ne moremo ustvariti, in si zgradimo nova prepričanja. Regresija osvobodi nerazumevanje, duša pa popelje v tista življenja in spomine, ki so za nas najbolj pomembna in so nam blizu – zaradi lekcij in izkušenj, ki smo si jih skozi življenja pridobili. Doživite osebno potovanje v najbolj globoke predele duše.

TRENUTNO STANJE

S tem stanjem si pomagamo do določene spremembe oz. do ponovnega rojstva. To orodje uporabimo, ko smo obupani, ko smo izgubili stik, ko dvomimo, nihamo in ne vemo, kaj bi. Gre za naše globlje bistvo in našo osebno resnico, ki jo živimo in doživljamo. Gre za stanje, v katerem smo trenutno obstali in je naše življenje postalo mračno. Pravim mu tudi stanje dveh obrazov, pri katerem ne vidimo več poti, smo nekako na mestu, se vrtimo v začaranem krogu in ne vemo, kaj bi sami s sabo. Trenutno stanje je zavedanje samega sebe in svojih najglobljih spoznanj. Dovolite si biti to, kar v resnici ste.

PROGRESIJA

Je pristop vpogleda v prihodnost človeka. Prihodnost lahko opazujemo ali nanjo vplivamo. Z neposrednim opazovanjem lahko neposredno vplivamo na potek dogodkov v prihodnosti, saj kot dokazuje kvantna fizika, lahko oseba vpliva na materijo in žive delce. Opazovalec z osredotočeno pozornostjo in namero manifestira energijo v pojavni svet. Vse, kar prihaja v naše življenje, privlačimo mi sami s svojimi dejanji in jasno zastavljenimi cilji – namero. Podobe, ki jih razvijamo v naših mislih, so tiste misli, o katerih razmišljamo. Karkoli razmišljamo, obenem privlačimo in kasneje se to manifestira v pojavni svet, ki ga doživljamo ta trenutek. S tem pristopom si lahko pomagamo do zastavljenih ciljev, saj nam omogoča pot v naši sedanjosti, ko misli postanejo stvari.