Manipulacije, močnejše od atomske bombe

Manipulacije, močnejše od atomske bombe, na osebni ravni in zunaj nas.

Slovenci smo tarča lobijev in posameznikov, iz česar je razviden pojem manipulacija. Smiselno je, da o tej tematiki večkrat javno spregovorimo in se naučimo, kako prepoznati manipulacijo in kako se ji izogniti.

O manipulaciji je veliko govora, ampak dokler se je ne naučimo prepoznati, smo žrtev sistema, ki nas neusmiljeno bombardira z lažnimi informacijami, propagando, zavajanjem in škodovanjem. Okolje, v katerem smo in se gibamo še zdaleč ni tako resnično kot v resnici pravzaprav mislimo. Če se malo poglobimo v sistem, katerega smo mi, ljudje, del, lahko sami vidimo in sklepamo, interpretiramo,  da se nekatere informacije, ki nas obkrožajo, neresnične in se velikokrat tepejo z našo lastno resnico. Kot prvo je vredno omeniti šolski sistem kot primer, kako speča in nevedna, naivna bitja smo, da vse, kar nam začnejo vsiljevati že kot otroku v šolski vrsti verjamemo za resnično in pristno. Skozi zgodovino smo se tudi sami lahko prepričali, da ni vse tako, kot so nas učili iz vrst šolskega sistema, ki smatra vse, s čimer razpolaga, da tako je. Da bi poglobili naše razumevanje, se moramo spustiti še malo globje v družino, iz katere izhajamo. Družina in naši starši igrajo pomembno vlogo pri nastajanju naših osebnih  prepričanj – vsaj v začetni fazi  samorazvoja, ko pobiramo starševske vzorce, dokler ne pridemo do točke, ko se  osamosvojimo in odcepimo ter postanemo gospodarji svojega življenja. Kot otrokom nam vsiljujejo razna prepričanja. Verjetno se kdo najde v tej zgodbi, ko si je kot majhen otrok želel nekih osebnih ciljev, npd. šolo po lastni izbiri, ampak so bili straši tisti, ki so manipulirali z nami, ker so nam “hoteli dobro”  ali pa zaradi sramu, da nebi kazal sosed na nas, glej ga, za kaj se je odločil, saj so starši tisti, ki so nam izbirali naš cilj/šolo oz. poklic. Otroštvo je čaš, ko zorimo, se učimo, delamo tisto, kar nam je rečeno, pa najsi gre za starše ali sistem. Verjetno obstaja nekje nekdo, ki ima tisti občutek, da je želel postati nekdo, pa mu tega niso dovolili preprosto zato, da bi postali boljši, kot so oni, ali pa zaradi strahu, da nam ne bi uspelo. Dokler smo pod okriljem družine, moramo delati tako, kot oni rečejo. Vedno znova se z nami manipulira in se nam govori, kaj je za nas najboljše. Iz tega koncepta nastaja oseba-upornik, ki se kasneje razvije v človeka, ki je svojeglav. Verjetno se je kdo že znašel v kakem položaju, ko je neka oseba vplivala nanj tako, da mu to prepreči oz. da nekako vpliva na nas s svojo odločitvijo.

Razmišljajmo raje v dobri veri o tem, kar je pristno in resnično za nas, o tem, kar si mi osebno želimo in hočemo, nekaj, kar je pogojeno z našo osebno resnico, prepričanjem in na temu delajmo. Ne pustimo, da nas  zmedeni svet in informacije  obvladujejo.

Manipulacije so  prisotne povsod – pojavljajo se v odnosih starši-otroci, na osebni ravni, na področju psihologije, znanosti, tehnike, države, religije, politike in nenazadnje sveta. Z rojstvom nam je dano orodje kot otroku, s katerim sporočamo, kaj želimo in hočemo. Že v zelo zgodnji fazi znamo manipulirati s starši in obratno. Smo rojeni politiki. Politika v ožjem smislu pomeni oblast, moč, vladati v širšem smislu pa politika pomeni usmerjanje “lastne” človekove dejavnosti katere koli vrste v določeni smeri – za uresničevanje določenega cilja, najsi gre zgolj za dobronamerna ali slaba dejanja s skritim ozadjem – za manipulacijo.

Dojenček je rojen politik in manipulator. Dojenček, ki joka in izsiljuje zato, ker  je lačen, žejen na nas deluje čustveno,  s čustvenim pritiskom, in od staršev zahteva, da se nato tudi pravilno odzovemo in hkrati prepoznamo sporočilo. Ker dojenček še nima razvitih sposobnosti za govor, govorico sporoča z govorom telesa in jokom. Dojenčki in majni otroci so dober primer, kako se lahko naučimo prepoznati manipulatorjeve cilje. Otrok, ki je v puberteti: gre za čas, v katerem se ne doživlja le fizičnih sprememb, ampak začnemo doživljati svet okrog sebe povsem drugače, želimo se osamosvojiti, naše razpoloženje niha in hitro lahko zabredemo. Velika nevarnost so droge, ki se v tem zdolgočasenem kraju širijo kot gobe po dežju. Manipulator pritiska s ciljem. To so kronični lažnivci, ljubosumneži, hinavci, nekdo, ki od vas nekaj hoče ali želi. Oseba, ki nima avtoritete in je labilna na to pristane. Pa da nebi o tej tematiki sedaj, jo bom raje predstavil kdaj drugič.

 Mediji in vojne 21st.To je bitka in “vojna medijev”. Medijski lobiji uporabljajo otroški jezik za dosego ciljev, saj so vzeti iz omenjenega konteksta. Manipulacija je nesprejemljivo vedenje, ki je povezano z vsiljevanjem in vplivom, ker gre za odnos s samim sabo in za odnos med ljudmi. Poznamo jih več vrst od komplementarnih, križnih, do tistih prekritih. Komplementarna: te transakcije niso konfliktne in dopuščajo, da sta oba udeleženca v stanju odraslega, ali v stanju otroka EGO (npr otroci med igro). Križne: gre za bolj zapletene manipulacije in velikokrat pripeljejo do prekinitve komunikacije: gre za stanje odraslega in drugo stanje otroka EGO (npr. delodajalec – delavec). Prikrite: transakcije so zelo zapletene in nevarne in v njih se prepleta veliko ego stanj in programov, ki vodijo do zlorab v manipulacijo. Pri manipulaciji se zrušijo meje drugega,  gre za vsiljevanje nadvlade, porušene so meje integritete žrtve. Tisti, ki se tega poslužuje, žrtev nadzira, jo izolira in zastrašuje. Uporablja se čustveni pritisk. Vsiljujejo se lastne potrditve in podrejanje žrtve za lastne potrebe in cilje.

Manipulacija zahteva žrtve – predvsem manipulacija z ljudmi z nizko toleranco in samozavestjo je nepoštena, zahrbtna, egoistična, usmerjena v lastno korist in ne upošteva koristi drugega.

Gre za programe, ki v ozadju kontrolirajo ljudi in jih nadzirajo in imajo pod nadzorom. Gre za posameznike in veljake z željo po kontroli drugih, ki bi radi dosegli svoje cilje, izkoriščajo polje informacij, oglaševanje, internet in medije. Najdemo jih tudi med domačimi, starši, partnerji, med zdravilci, vedeževalci, psihologi, učitelji in oglaševalci in drugimi, ampak za dosego teh ciljev potrebujejo odtujene ljudi z malo predznanja, ki ne znajo odločati in so labilni. V ozadju so vedno  programi, ki škodujejo, oškodujejo, zavajajo, so koristoljubni, spreminjajo obnašanja in zahteve.  Ko govorimo o občilih množičnega ozaveščanja oz. medijih, je od tega najbolj zastrašujoč podatek v zvezi z globalnimi mediji.

Nekaj zelo velikih mednarodnih korporacij upravlja z več kot 70%  svetovnih medijev. Npr. News Corporation. Medijska moč je tudi duhovna moč, pogosto z dobrimi in prefinjenimi nameni, ki ima kot posledico slabe učinke, ki v končni fazi škodujejo.

Dobra/ekskluzivna/odmevna novica je slaba novica. Gre za nemoralne motive, ki propagirajo slabo stvar, ki pa se nenazadnje izkaže kot dekonstruktivna in škodoželjna. Ni vse resnično, kar piše, zato je smiselno, da se s tem poistovetimo z resnico.

Televizija in reklamni panoji in druga sporočila imajo skrite programe in pasti, da prisilijo druge ljudi, odkrito in prikrito, da izpolnjujemo njihovo voljo. To so programi prepričevanja in zavajanja. Poročila in ekskluzivne novice se ponavljajo v programu večkrat na dan, sporne so tudi vsebine in sporočila, ki jih množična občila oz. mediji objavljajo. Uporabljajo se t.i. sidra. Med filmi in serijami spuščajo reklamne bombe ali sporne vsebine s sporočili. Med gledanjem našo sproščenost in naš kreativni del bombardirajo z informacijami, ker naše možgansko valovanje iz Beta valovanja, ki je naše običajno budno stanje, prehaja v Alfa valovanje, ki je stanje relaksacije in nenazadnje v fazo Theta valovanja, kjer se govori o stanju hipnoze tik pred prebuditvijo in spanjem. Theta valovanje je stanje med zavednim in nezavednim svetom, v katerem smo zelo dovzetni in sugestibilni za informacije, katerih se v nekem trenutku prav gotovo ne zavedamo in jih potiskamo v našo podzavest.

To so cilji medijev in javnega ozaveščanja: vsiljevanje informacij ego države, kolektiva, posameznikov in sveta.  Smo v polju informacij in vprašati se moramo večkrat čemu služijo, kaj ob tem občutimo, čutimo in tudi razumemo. Sporočila, ki so negativno obarvana lahko v nas prebudijo strah, jezo, dvom, negotovost, agresijo ali celo samouničenje, povejo veliko. Naše trenutno okolje, v katerem smo, ni povsem jasno. Skoraj vsakega, ki vprašamo, kako je, ti bo odvrnil “eh, kriza”. To je zaradi nenehnega bombardiranja svetovnega stanja. V preteklosti in še danes občutimo vsako naglo spremembo, pa čeprav gre samo za informacije. Ljudje smo se odcepili od bistva zaradi televizije, računalnikov in programiranih otrok. Danes so peskovnik in igrišča nadomestili s televizijo in računalniki in po tem vsem se sprašujemo, zakaj je narobe obrnjen svet. Vedno krivimo in obsojamo druge namesto, da bi sami kaj postorili in se premaknili iz zone udobja, ki je slabo. Ko spremenimo sebe, se bo spremenil tudi svet okrog nas. Ko gledamo televizijo, poslušamo radio, beremo časopise, lahko sami vidimo, kašna je vsebina sporočil od kanala do programa različno. Bolj je kruta, bolj je zanimiva.

In potem imamo tukaj farmacijo in lobije.

Danes skoraj ne obstaja tableta, ki bi ne bila »koristna« za premagovanje takih ali drugačnih bolečin. “Tableta pozdravi vse” je splošna miselnost. Njihovo sporočilo je zelo uničujoče. Naše telo premore naravne mehanizme in oblike samopomoči. Naše telo premore orodja, kot je samozdravljenje, imunski sistem se pa sam ozdravi. To so naravne fizikalne lastnosti, ki jih nosi in poseduje vsakdo. Ko smo bolni, se lahko pozdravimo in obratno po naravni poti, odvisno pa je od našega prepričanja in konceptov razmišljanja. Ljudje premoremo nizke, negativne in sebične formacije, programe, zaradi katerih delamo več škode kot koristi sebi in drugim. Zlorabe in samoprevare se poslužujejo vsi tisti, ki ne spoštujejo etičnega kodeksa in humanih vrednot.

Ker je duhovnost v porastu, bi morali biti toliko bolj previdni. Zunanji programi se lahko porodijo iz različnih motivov: iz političnih, ekonomskih, globalni, iz osebne koristi, iz škodovanja in preusmerjanja pozornosti. Svetovni organizatorji načrtno zavajajo javnost z neresničnimi izhodišči in napačnimi interpretacijami stanja imeti ljudstvo pod kontrolo

Boj med dobrim in slabim se začne z mislelnimi namigi. Lahko gre za otopel čut med dobrim in slabim. Manipulacije nam lahko zadajo duševne in duhovne rane. Porušena je naša intergriteta celovitosti, ki je pojem etike in morale. Izbira je naša.

Tudi Slovenija ni izjema, ko gre za prepričevanje in zavajanje. Mediji vsiljujejo informacije  s programom načrtnega zavajanja, v ozadju pa program ustrahovanje. Poruši se človeški sistem, zato nastanejo bolezni, občutki krivde, zlorabe ipd. Delodajalci pritiskajo na delovnem področju s programom zniževanja plač, z nalaganjem vedno več dela. Program, ki pulzi iz ozadja pa je t.i. gospodarska kriza oz. umetna kriza. Programi izkoriščanja naših lastnih potreb oz pogodbe in bančni krediti so spet program z ozadnjem, saj prinašajo dodnosen posel in poceni delovno silo, torej kapital.

Farmacija in farmacevtski lobiji: tu gre predvsem za prisile cepljenj, saj zdravila ne dopuščajo, da se telo samo ozdravi, kar seveda predstavlja donosen posel. Pametno je, da o tej tematiki večkrat razmislimo. Spoštujmo sočloveka namesto, da izkoriščamo nevednost in neznanje drug drugega, delujmo pošteno in korektno. Ne poslužujmo se orodij, kot so samoprevara in prevara.

Dodaj odgovor

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.