Kdo je Tomaž?

Sem neodvisni raziskovalec človeških energij, saj se že vrsto let ukvarjam z alternativo in različnimi področji in disciplinami, ki me v osnovi zanimajo. To pomeni, da me zanimajo različne tehnologije in tehnike, razumevanje človeka in vsega, kar ga obkroža, ter moja osebna energijska metoda, s katero lahko pomagam. Moje osebno načelo je usmerjanje energije v konstruktivno mišljenje in pravilno ravnanje, kar je hkrati tudi moja metoda in poslanstvo. Moje osebno poslanstvo je nesebično pomagati drugim in predajati znanje naprej, saj sta to vrednoti, ki ju zelo cenim. Lahko povem, da izhajam iz družine, v kateri se iz ene generacije v drugo prenašajo določene predispozicije oz. znanje, darovi, občutek za sočloveka in informacije, povezane s spiritualnostjo. Osebno me zanima tisto, kar je še ‘neznano’, delo z energijami in ljudmi ter paranormalno. Vse to na podlagi raziskovanja in pridobljenega znanja dopolnjujem s svojo osebno energijsko metodo in aromaterapijo (izdelki za dobro počutje). S svojo metodo že vrsto let pomagam ljudem odpravljati težave na različnih osebnih področjih. Ne pripisujem si naziva ‘zdravilec’. V svojem srcu sem skromen, preprost in srčen Tomaž, ki rad nesebično in brezpogojno pomaga vsem tistim, ki to cenijo in si tega želijo. Zame je to neprecenljivo. Sem samo človek, ki na svoj način razume, čuti, dela in vidi stvari. Vsak človek je v svoji osnovi zdravilec in zdravnik, kar nas razlikuje med seboj, je le to, da nimamo vsega potrebnega znanja, da bi si lahko v ključnih trenutkih in obdobjih pomagali sami. To, kar bi rad izpostavil v nadaljevanju, je zelo pomembno. Vsak zase mora iskati in najti tisto rešitev, za katero misli in čuti, da je zanj v kritičnih trenutkih obstoja, cone udobja, začaranega kroga in kaosa dobra zanj. Sam pri sebi mora poiskati konstruktivno rešitev, pa naj si bo to alternativna ali konvencionalna metoda, rešitev, način oz. pristop, ki mu je blizu.

Nam predstaviš svoje delo?

Z velikim veseljem. Kot sem že omenil pri prvem vprašanju, bi želel podrobneje opisati, kaj rad počnem in kaj dejansko je moje delo. Moje delo je delo z ljudmi in energijami. Že vrsto let sem dejaven na tem področju, saj je zame energijski svet, s katerim sem se začel profesionalno ukvarjati na svoj način pred veliko leti, že stalnica v mojem življenju. Ta svet mi je zelo blizu in je del mene, odkar pomnim. To v osnovi pomeni, da sem samouk in da so vse informacije, izkušnje in znanje pridobljeni na podlagi raziskovanja, dela z ljudmi, samoučenja in povezovanja z raziskovalnimi institucijami, ki raziskujejo ta področja in svet energij. Svoje življenjsko poslanstvo sem namenil raziskovanju, osebni energijski metodi Electro Light/Ning Healing in (bio)energijskemu delovanju na človeka ter ideji o ustanovitvi šole za (bio)terapevte, osebno rast, alternativo in diagnostiko Human Matrix. Imam svojevrsten celostni pristop do obravnave, zato bi energijski metodi, s katero delam, pripisal določene značilnosti, ki jih nekateri izmed vas že poznate, če ste kdaj imeli možnost spoznati tehnike in delovanje bioenergije ter vpliv subtilnih energij, ki delujejo na človekovi zavedni in nezavedni ravni. Gre za energijsko metodo samozdravljenja, samoregulacije in samopomoči. Uporabljam različne pristope in energije, ki človeka pomagajo prestaviti na raven zavedanja (energij), ki jo v danem trenutku najbolj potrebuje.

Govora je o naravnih pristopih in alternativnem zdravljenju z energijami.

Na podlagi bogatih izkušenj ugotavljam, da pri bioenergijskem zdravljenju ni nobenega pravila in je zato namenjeno čisto vsem, ki so dovzetni za to vrsto energij in pristopov. Po potrebi uporabljam tudi hipnozo, s katero pomagam, kadar je oseba, s katero delam, v stanju, ko je treba lastno delovanje, vodeni proces in pozornost usmeriti na zavestno in podzavestno raven. Poleg tega je vredno omeniti samoregulacijo, ki v osnovi pomeni to, da se moramo usposobiti za učenje in nadgrajevanje osebnih tehnik, ki so pomembne za razumevanje, delovanje in reševanje naših osebnih problemov. Človeška domišljija se mora začeti ukvarjati z novimi programi, ki nas bodo pripeljali do faze kontrole, da bi dosegli cilje, ki izhajajo iz določenih potreb. Ti se nanašajo na naše osebne ideje, ki so povsem logične in jasne, pomagajo pa nas usmerjati v kognitivne procese in vedenja z namenom, da bi dosegli postavljene cilje. Je tudi postopek, s katerim si pomagamo oziroma se naučimo spreminjati svoje razmišljanje in s tem svojo vibracijo. Da bi spremenili svojo frekvenco, je potrebno temeljito delovanje in nadgrajevanje preko povratnega sistema samoregulacije učenja, opazk, kognitivne analize in strategije.

Kako si se znašel na poti v energijski svet?

Z energijskim svetom sem si blizu že celo življenje. Že kot otrok se spominjam določenih trenutkov, ki so mi resnično dali misliti. Tu bi rad izpostavil svojo senzibilnost, empatske zaznave, dovzetnost za energije, izostreno intuicijo za nevarnost, branje ter resnična dejstva in izkušnje. Če pogledam malo nazaj in analiziram, vidim, da je to prisotno v meni že od nekdaj, le da je bil potreben čas, da sem te stvari spravil v prakso in spoznal, kaj je moje življenjsko poslanstvo. V svet energij nisem zašel po naključju, prej bi rekel, da sem se znašel na pravem kraju ob pravem času. Verjamem v to, da je vsakdo izmed nas rojen z določenimi predispozicijami in talenti ter tudi informacijami, ki jih podeduje ob rojstvu in prihajajo od staršev in ostalih prednikov. Nekatere izkušnje skozi različna obdobja življenja so me potiskale v pravo smer, kljub temu da moje življenje v določenih trenutkih ni bilo konstruktivno. Na tej ‘trnovi poti’ sem se veliko soočal s svojimi lastnimi demoni in problemi, ki sem jih dolga leta vlekel za seboj. Kljub vsem padcem, odvisnosti, vzorcem in bolečinam, ki sem jih bil deležen na svoji poti, sem se naučil osebnostno rasti in spoznal o sebi marsikaj – vse tisto, kar je bilo treba transformirati, pozdraviti, odpustiti, popraviti, izboljšati, spremeniti in se naučiti. Vse to me je izoblikovalo v najboljšo različico sebe. Ob vseh teh porazih in padcih, ki so se mi dogajali, sem pridobil veliko novega znanja o sebi in drugih, pa tudi veliko razumevanja sebe, drugih in okolja preko raziskovanja, poskušanja, vztrajanja in tega, da sem marsikaj naredil drugače. Povem lahko tudi, da je name velik vtis naredila moja zdaj že pokojna mama Stanka, ki je bila vedeževalka in se je večino svojega prostega časa ukvarjala z energijami. S svojim vedenjem in znanjem je pomagala tudi drugim. Odraščanje v takem okolju je tudi pripomoglo, da sem danes to, kar sem, zato sem hvaležen tudi svoji mami.

Kaj je tvoje osebno vodilo?

Moje osebno vodilo je ohranjati ZDRAVJE in odnos do telesa na vseh ravneh, skupaj s čustveno inteligenco, ter početi stvari, ki jih imam rad in ki so mi zelo blizu. Nekako je treba vzdrževati zlato sredino. Moje vodilo je pomagati drugim in posledično tudi sebi. Tega, kar počnem, ne počnem zaradi denarja, ampak zato, ker sam dobro vem, kako je živeti, se boriti, spopadati in sobivati s svojimi demoni, odnosi in strahovi, ki nam grenijo življenje, ter to preživeti. Zelo dobro poznam destruktivna stanja in omejitve, ki niso dobre za nas in nam delajo veliko škode. Vse to je premostljivo takrat, ko o sebi in drugih začnemo razmišljati drugače. Mene to vodilo ohranja pri življenju, saj so sočutje, podpora, pomoč drugim, ljubezen in sprejemanje to, čemur želim namenjati svoj čas in energijo. Če si bo nekdo dal možnost in nekaj pri sebi naredil drugače od tistega, kot je navajen, in mu bo zaradi moje pomoči na nek način lažje ali bo kakšno stvar razrešil zaradi tega, kar počnem, bo zame to osebna zmaga, ki ga noben denar ne poplača. Zame je vodilo vedra duša, počitek in zmerno življenje. To je zame nekaj neprecenljivega, enako kot za vse tiste, ki zaupajo postopkom samozdravljenja in samopomoči. Moje osebno vodilo je pomagati, ker imam visoke vrednote in dober občutek za sočloveka.

Je res, da si razvil svojo energijsko metodo?

Kljub vsem prizadevanjem šele razvijam svojo energijsko metodo Electro Light/Ning Healing in bi zato bilo zdaj še preuranjeno reči, da sem jo razvil do konca, saj se na tem področju pridno izpopolnjujem in nadgrajujem. Ne upam si trditi, da je že ‘razvita’, ker mi ta koncept oziroma beseda deluje precej omejujoče. Z gotovostjo pa lahko potrdim, da lastna energijska metoda, s katero delam in jo razvijam ter jo v bodoče želim patentirati in testirati, ni omejena, kot so na primer omejene nekatere zunanje energijske metode, ki so mi poznane. O drugih energijskih metodah niti ne želim govoriti, lahko pa povem, da sem jih imel možnost občutiti na lastni koži. Nekatere so na meni pustile efektiven vzorec. Glede svoje metode lahko povem še to, da se je ideja zanjo rodila že leta 2009 in da je bil ves čas prisoten tisti občutek, lahko rečem kar intuicija, ki mi je govorila, da moram raziskovati samega sebe in početi tisto, kar mi narekuje vest. Tako sem se odločil, da bom začel razvijati svojo lastno energijsko metodo in raziskovati svet energij. V tem času sem pridobil ogromno izkušenj pri delu z ljudmi, raziskovanju in izobraževanju iz različnih virov.

Zakaj?

Preprosto iz enega samega razloga – vse tehnike, s katerimi sem se srečal v preteklosti, name niso naredile takšnega vtisa, da bi svoj čas in denar, ki je potreben za šolanje ali licenco druge energijske metode ali tehnike, namenil v tovrstno izobraževanje. Bolj ko ne sem moral skozi izkušnje sam, da sem dobil odgovore na vse tisto, kar sta mi že govorila intuicija in notranje vedenje, torej kaj moram storiti, če želim potrditi in okrepiti tisto, kar sem vedno čutil, da je prav. Tako sem svoj čas in fokus začel namenjati lastni energijski metodi. Ves denar, ki bi ga lahko porabil za obstoječe in že uveljavljene metode, sem preudarno raje namenjal v alternativo, lastno metodo, testiranje, certifikat in vse ostalo, povezano z vejami metode.

Nam jo lahko predstaviš na kratko?

Moja osebna metoda obsega neodvisno raziskovanje človeških energij, diagnostiko in prepotrebno razumevanje človeka in vsega, kar ga obkroža, ter (bio)energijsko delovanje na človeka. Razvejana je na več vej. Uporabljam različne pristope in tehnike ter subtilne energije (frekvence), ki človeka pomagajo prestaviti na raven zavedanja, ki jo v danem trenutku najbolj potrebuje. To pomeni, da gre za celostni pristop in zdravljenju z energijami. Frekvence temeljijo na notranjih in zunanjih energijah.

Kako deluje?

Zelo različno, odvisno od vsakega primera posebej. Na podlagi bogatih izkušenj ugotavljam, da pri energijskem zdravljenju ni nobenega pravila in je zato namenjeno čisto vsem, ki so dovzetni za to vrsto energij in pristopov. Na klienta lahko deluje pomirjujoče in blagodejno ter ga korak za korakom vodi v višja stanja tistega zavedanja, ki mu je blizu. V teh stanjih lahko oseba doživi spontano transformacijo ali olajšanje, ne da bi pri tem morala uporabljati napor. S preprosto spremembo lahko občuti notranji mir in stanje, ki ga v danem trenutku najbolj potrebuje. Energija vedno najde mesto. Velikokrat ponavljam, da je treba svoje energijsko stanje uravnavati in negovati, da bi bilo naše življenje bolj polno in zdravo. Naše osebne vibracije nam natančno sporočajo, kdo smo in kaj ne želimo biti, ter nam hkrati sooblikuje našo resničnost in podobo, ki jo imamo o sebi. V osnovi gre za vrsto delovanja ne glede na posameznosti in raznolikosti v razmišljanju vsakega posebej.

Kaj te najbolj navdušuje pri tej metodi?

Pri metodi me najbolj navdušuje njena preprostost in lahkotnost energij, s katerimi sem v stiku in ki jo je moč čutiti skozi različne vibracije (povratne informacije, ki jih čutim, medtem ko delam). Navdušuje me njena senzibilna količina energije in informacij, ki jih potrdijo tudi tisti, na katerih v tistem trenutku izvajam metodo. Energijski svet je zame posebno območje, s katerim zelo rad ‘operiram’. (smeh) Težko bi v nekaj stavkih opisal vse, kar doživljam. Hvaležen sem za vsa spoznanja, ljudi in darove. Predvsem bi rad izpostavil posebna stanja, s katerimi imam možnost delati. Lastna metoda mi pomeni veliko, ker imam na ta način možnost spoznati delovna okolja in realnost ljudi, ki so drugim na nek način nedostopna. Tudi in predvsem zato je etika vedno na prvem mestu.

Za koga je primerna energijska metoda Electro Light/Ning Healing?

Namenjena je čisto vsem, ki sta jim alternativa in svet energij blizu. Predvsem se osredotoča na ljudi, ki imajo kakršnekoli težave na osebnem področju, primerna pa je tudi za ljudi z oslabljenim imunskim sistemom ali težavami z različnimi energijskimi blokadami – entitetami. Izkazala se je na področjih, kjer je stres stalnica, pa tudi pri odpravljanju zamer in ujetosti čustvenih stanj, kot so različne odvisnosti, konflikti, napetosti in negativno razmišljanje. Metoda je primerna za vse, ki želijo delati na sebi in svojem trenutnem stanju. Namenjena je tudi ljudem, ki imajo na fizičnem telesu kakršnekoli težave, samoregulaciji, odpravljanju psihosomatskih težav (težave z zanositvijo, depresija, tesnoba, toksičnost, obsedena stanja …) in energijskih blokad, vzpostavljanju in aktivaciji samozdravilnih procesov ter dvigovanju človeka na drugo vibracijsko raven. Namenjena je mladim in starim ter otrokom s posebnimi potrebami (motnje pozornosti, avtizem in druge duševne težave). Metoda se lahko uporablja individualno, skupinsko ali na daljavo. Skratka, namenjena je vsem, ki mislijo in čutijo, da bi jim lahko pomagala. Vpliva na energetski potencial človeka in njegovo počutje oziroma stanje ter stremi k temu, da doseže višjo in bolj kakovostno raven. To je pot transformacije in sprememb.

Pridobil si tudi certifikat inštituta BION. Za kakšen certifikat gre?

Res je. Zaradi osebnih razlogov sem se odločil preveriti svoje znanje in (bio)energijske sposobnosti delovanja na človeka pri omenjenem inštitutu. Želel sem preveriti svoje dosedanje delovanje in postopek ter s tem delo in vpliv na ljudi. Tako sem uspešno opravil testiranje v Inštitutu za bioelektromagnetiko in novo biologijo Bion, ki je zelo priznan zasebni raziskovalni inštitut, ustanovljen leta 1990. Po ustanovitvi je bil ta inštitut, pri katerem sem opravil meritve, vpisan v register raziskovalnih organizacij pri Ministrstvu za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo. Inštitut razvija in izvaja standardizirana testiranja različnih naprav, metod, predmetov in tudi terapevtov. S testiranjem so preverili moje objektivne zmožnosti, da vplivam na človeško fiziologijo, ki je veda o življenjskih procesih v organizmu in njegovih delih.

Za opravljeno delo in pozitiven rezultat sem prejel tudi certifikat, ki potrjuje, da imajo moji terapevtski postopki (bio)energijskega delovanja na človeka pozitiven potencial. Na certifikat sem zelo ponosen, saj so se mi z njim celotno delo, potrpežljivost, raziskovanje, izpopolnjevanje in odrekanja obrestovali. To je tisto, o čemer sem govoril na začetku, torej da sem ves svoj čas namenjal osebni rasti ter raziskovanju metode in potencialov, kako in na kakšen način delovati in pomagati drugim. En del, ki sem ga želel raziskati in potrditi, je zdaj za mano. V prihodnje pa načrtujem testiranje še nekaj zamisli s področja metode in unikatnih energijskih kart, ki so plod moje inspiracije in intuitivnega kanaliziranja. Ampak o tem kdaj drugič.

Kaj ti osebno pomeni ta pridobitev?

Ta pridobitev je zame neprecenljiva, saj so se mi odprle nove možnosti, ki jih v bodoče želim še raziskovati in dopolnjevati z lastno energijsko metodo Electro Light/Ning Healing. Do sedaj sem opravil že kar nekaj pomembnih korakov in prebojev na tem področju. Pridobljeni certifikat inštituta Bion daje kredibilnost terapevtskim postopkom ter s tem omogoča zaupanje, zagotavlja pristnost in je konkreten dokaz, da sposobnosti nekoga, ki se ukvarja z alternativo in energijami ter lahko pomaga tudi drugim, niso le plod njegove domišljije ali pogojene z osebnimi interesi.

Kaj te poleg dela z ljudmi še navdihuje?

Poleg dela z ljudmi in energijami me navdihujejo tudi druga področja, kot so intuitivno svetovanje, spletna trgovina in prodaja. Našel sem se na različnih področjih, ki so meni osebno blizu. Že vrsto let sem distributer podjetja Young Living, ki ponuja širok nabor naravnih izdelkov, s katerimi poskrbite, da je vaše življenje bolj polno in zdravo. Med izdelki, ki so kompatibilni z mojo energijsko metodo, so tako eterična olja, prehranska dopolnila, multivitamini, probiotiki, masažna olja, kroglični aplikatorji, difuzorji, izdelki za osebno nego, nego kože in las, za kopeli in prhanje, ustno higieno in tudi kuhanje. Med njimi so tudi izdelki, primerni za otroke. Omenim naj še sok iz goji jagod NingXia Red, ki spada med sokove z največjo vsebnostjo antioksidantov na trgu.

Poleg tega sem tudi predavatelj, saj sem se v preteklosti ukvarjal tudi s tem. Ko najdem čas, zelo rad pišem blog, ki ga objavljam na svoji spletni strani in v njem predstavim svoja razmišljanja, raziskovanja in poglede na življenje. Navdihujejo me ezoterična znanja, neznano in ljudje, od katerih se lahko ogromno naučim. V navdih so mi tudi narava, ljudje, nove ideje, okolje in voda, iz katere pridobivam ustvarjalno moč in zagon ter moč za naprej. Poleg svoje osebne spletne strani upravljam še nekaj drugih svojih spletnih strani, na katerih prodajam izdelke različnih branž in partnerjev. Ob vsem tem najdem tudi čas zase, šport in za svojo družino, ki mi pomeni zelo veliko.