O psihološkem polju človeka in njegovo delovanje na okolje

O psihološkem polju človeka in njegovo delovanje na okolje.

Gre za psihološki fenomen prostorskih lastnosti človeške mentalne aktivnosti, ki ga opredeljujemo kot atmosfero misli, čustev in emocij. Obravnava psihično telo človeka oz. energetsko telo v duhovnem pomenu, ki ji pravimo aura. Kaj pravzaprav aura sploh je? Gre za energetsko telo, ki vsebuje informacije o tem, kašni so naša duša, bistvo, princip, zdravje v svojem elektromagnetnem polju. Lahko jo opredelimo kot nekakšno nihanje oz. vibriranje, ki ni stalno. Avrično jedro se nenehno spreminja. Najdemo oz. vidimo, čutimo jo lahko okrog vseh zavestnih živih bitjih (okrog ljudi, rastlin, živali): prisotna je tudi okrog trdih, statičnih, neživih stvari kot so trdni, mehki materiali, kamni, slike, predmeti, zato tudi rečemo ali začutimo človekovo bližino, ob kateri se lahko počutimo dobro ali pa nelagodno, neprijetno.

Slikar npr. ustvari slike, ki predstavljajo njegovo delo, nanje projicira lastne občutke, izbira temo, barve, objekte – skratka vse občutenje danega trenutka. Slike v nas lahko sprožijo pozitivne ali negativne reakcije ali pač in učinek agresije. Aura obdaja ves snovni in pojavni  svet, ki je dinamičen in statičen,  niha ter giba, zato se vsaka nagla sprememba opazi in začuti. Človek je v vsem svojem psihološkem pojavu prepleten in zapleten sistem delovanja na okolje. S svojo prisotnostjo puščamo ljudje lastni energetski odtis povsod, saj smo preprosti nosilci informacij.

Ker smo bolj ali manj mentalno zaposleni  z zavestnimi dejavnostmi, kot so mišljenje, ustvarjalnost, namere, občutek za humor, emocije in čustva ter lastno delovanje na druge ljudi in sebe, lahko blagodejno ali škodoželjno vplivamo na okolje oz. na posameznike in seveda sebe. Posameznik  lahko s svojim avričnim vplivom spreminja, zdravi, škoduje, sebi in drugim. Ker pa sami razvijamo smer, ki jo sami izberemo, si lahko izmislimo prav vse. Tudi to, da smo bolni, da smo zdravi – v mislih, čustvih, odnosih, ljudeh, okolju. Lahko izberemo tudi tisto, kar si sam ne bi mogel izmisliti ne jaz ne vi. Stvar je v tem, kako vse to doživljamo in kaj vidimo. Gre za močno kombinacijo misli, doživljanj, spomina, čustev, volje in domišljije, skupaj z vsemi podzavestnimi miselnimi procesi in programi, ki izvirajo iz polja informacij in intelekta.

Intelekt je osnova in hkrati jo težko definiramo. Je tako rekoč vse in nič. Lahko bi govorili o čisti zavesti, ki obstaja. Lahko je naše življenje, bistvo, višja sila, ali to, kar vidite oz. to, kar čutite, dojemate in razumete, zato sprašujem: ali bi lahko zaznali, občutili nekaj, karkoli, če se ne bi prej ob tem pojavila misel o tem v vašem umu.

Primeri. Verjetno se vam je že kdaj zgodilo, da ste kdaj pomislili na nekoga, ki ga že dolgo niste slišali po telefonu, pa vas je poklical, ali pa, da ga niste veliko časa videli, pa ste si ga zaželeli in ga potem srečali, ali pa ste nekoga srečali, pa vas je privlačil ali odbijal? Ali zbolimo zatem, preden mislimo, da bomo zboleli? Duh, ki prepleta intelekt, naš veliki um skozi možgane procesira podatke in informacije, ker sam intelekt je naravni pojav in mehanizem, ki označuje vsa bitja. Očitno je to prostor podatkov in informacij.Polje informacij. Koncept poraja mnoga vprašanja, zato gre za isto vprašanje kot, kaj je bog ali stvarnik.

Filozofija fenomena lastnosti sodobnega človeka in njegove mentalne aktivnosti z atmosfero misli, čustev, emocij še danes buri domišljijo, lepoto in strah med posamezniki, saj med ljudmi tvori domišlijo, neznanje in zmedo. Ljudje se vedno bolj naslanjamo na ljudi, ki so po naši logiki na nekem višjem duhovnem nivoju. Ljudje, ki lahko prisluhnejo, nam pomagajo, svetujejo. Vse to je zgolj naša osebna uteha, v nekem trenutku pomoč, ali samopomoč, po drugi strani pa se ne zavedamo pasti in prevar, ki jih določeni posamezniki nudijo. Tisti, ki je bolan, je zato pripravljen pustiti. Nekdo drug vam »pomaga« in oguli za znaten kupček denarja. Danes pomeni vaše slabo zdravje njihov denar, ker gre največkrat za ljudi, ki jim za vas ni mar. Pred seboj imajo samo en cilj in to je kapital. Cel kup jih hodi po zemlji in za njimi še zemlja joče in za dosego lastnih ciljev uporabljajo mnoge pasti. Včasih se zatečejo z branjenjem svojega poslanstva v imenu vere ali poklica. Pa se strinjamo vsi s tem?

Človek lahko s svojim razmišljanjem vpliva na drugega človeka, ali celo na množico. Posameznik, vera, religija pa tudi naše sodobno zdravstvo niso izjema. Slovenija ni nobena izjema, ko je govora o smrtnosti zaradi karcinoma oz. raka. Kaj danes navaden smrtnik in zdravstvo vedo o temu? Bore malo. Zdravstvo in napotnica osebnega zdravnika. Pa veste, kaj je to? Gotova smrt. Kako lahko zdravstvo pošlje nekoga, ki mu je diagnosticiran karcinom rak, tumor, na obsevanje, ko pa je že tako bolan in potem zboli še bolj. To je odprto vprašanje, ki se dotika vsakega in vseh nas, zato bom o tem razglabljal v bodoče še več. Ionizirajoče sevanje karcinoma, ki ga ponuja zdravstvo 21. stoletja zajema osnovne ali jedrske delce ali elektromagnetno valovanje, ki ima dovolj visoko energijo za ionizacijo atomov ali molekul. Ultravijolična svetloba, rentgenski žarki in žarki gama lahko ionizirajo. Vemo kaj to pomeni. Izpostavljenost organizmov tovrstnemu sevanju povzroča mikroskopske poškodbe tkiv oz. celic, kritične tarče, karcinomi, tumorji za ionizirajoče sevanje pa so encimi in DNA. DNK oz. DNA  je molekula, ki je nosilka genetske informacije v vseh živih organizmih. Glavna vloga molekule DNK je shranjevanje bistvenih bioloških informacij in v kolikor se to poruši, gre večina »po gobe«. Množina poškodb, ki jo sevanje povzroči, je sorazmerna količini energije, ki je zadela tkivo organizma, zato so poškodbe neizbežne, v hujših primerih lahko privedejo do smrti. Pri nižjih dozah lahko povzroči rakasto obolenje: npr. kožnega raka in dejavnik  teratogen -zdravljenje z obsevanjem.

Jaz sem na ta način izgubil mamo in veliko znancev, prijeteljev ji je sledilo, zato se je o tem načinu zdravljenja prej dobro pozanimati in raziskati vse učinke in delovanje. Medicina zdravi posledice, alternativa pa išče in pomaga odpraviti oziroma pozdraviti vzroke in simptome, zato bi moralo oboje delovati sorazmerno v sožitju in sama medicina ne bi smela pristopati človeku s tako agresivnimi metodami. Vedno se odločamo sami, drugi na nas samo vplivajo (če jim dovolimo, seveda). Metode delovanja premore človek sam, ima jih v sebi in zato ne potrebuje nobenega stroja in kup šare iz medicine.

Velik del besedil je nastal kot skrčena verzija zgodbe saj gre za objavo iz medijev.