O psihološkem polju človeka in njegovo delovanje na okolje

O psihološkem polju človeka in njegovo delovanje na okolje. Gre za psihološki fenomen prostorskih lastnosti človeške mentalne aktivnosti, ki ga opredeljujemo kot atmosfero misli, čustev in emocij. Obravnava psihično telo človeka oz. energetsko telo v duhovnem pomenu, ki ji pravimo aura. Kaj pravzaprav aura sploh je? Gre za energetsko telo, ki vsebuje informacije o tem, […]