ZNANSTVENO POROČILO O TESTIRANU (BIO)ENERGIJSKEGA DELOVANJA TOMAŽA ŽNIDARŠIČA NA ČLOVEŠKI ORGANIZEM

Inštitut BION je neodvisna, mednarodno priznana znanstveno-raziskovalna ustanova, ki izvaja klinična testiranja in certificiranja na področju (ultra)šibkih sevanj, med drugim tudi delovanja različnih (bio)energijskih terapij in metod. Je ena redkih raziskovalnih organizacij, ki se ukvarja z meritvami učinkov elektromagnetnih sevanj in (ultra)šibkih sevanj, ki jih konvencionalne merilne naprave niso sposobne zaznati, a tudi med nekonvencionalnimi napravami še ni take, ki bila sposobna ta sevanja (prek fizikalnih ali kemijskih učinkov) zaznati na dovolj zanesljiv način.

Na Inštitutu BION smo v mnogih letih raziskav in testiranj ugotovili, kako lahko uporabimo človeški organizem za detekcijo (ultra)šibkih sevanj ter za odkrivanje njihovih splošnih fizioloških učinkov. Zato lahko podamo verodostojno oceno o delovanju ali ne-delovanju človekovega vpliva.

Namen testiranja je bil ovrednotiti (bio)energijsko delovanje gospoda Tomaža Žnidaršiča (v nadaljevanju terapevt) na pet prostovoljnih oseb s pomočjo meritev fizioloških parametrov.

INSTITUT-BION-TOMAZ-ZNIDARSIC-Porocilo-o-testiranju